• ✅ Klantgerichte opstelling
  • ✅ Landelijke dekking
  • ✅ Voor 23.00 besteld, volgende dag geleverd

Ons assortiment

Disclaimer

Electro Groothandel Snoeck B.V. (Kamer van Koophandel: 24156709), hierna te noemen Snoeck-EC, verleent u hierbij toegang tot snoeck-eg.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Electro Groothandel Snoeck B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Informatie
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan -EC niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Snoeck-EC. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Hyperlinks
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Snoeck-EC gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Snoeck-EC. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
Auteursrecht
Deze website en de inhoud daarvan is eigendom van Snoeck-EC Behoudens voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Snoeck-EC.

Prijzen
Aanbiedingen en prijzen zijn geldig tot en met de aangegeven datum, tijdsduur, zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen en acties, tenzij anders is aangegeven. Prijs-, model- of technische wijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden. Snoeck-EC is gerechtigd bestellingen van producten en/of diensten tegen verkeerd weergegeven prijzen en/of voorwaarden niet te accepteren. Op basis van deze fouten komt geen overeenkomst tot stand. Prijzen en aanbiedingen zijn ten allen tijde op basis van beschikbaarheid.

Gebruik
Snoeck-EC is niet aansprakelijk te stellen voor schade of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de webpagina of het niet kunnen gebruiken van de webpagina.

Zoeken